Veřejná zakázka: Kamerové prohlídky objektů odvodnění - rámcové dohody 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 147
Systémové číslo: P19V00000051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.11.2019
Nabídku podat do: 06.01.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Kamerové prohlídky objektů odvodnění - rámcové dohody 2020
  • Druh veřejné zakázky: Služby
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části:
1. KAMEROVÉ PROHLÍDKY KANALIZACÍ A KONTROLA JEJICH STAVEBNÍHO STAVU V RÁMCI HLAVNÍCH PROHLÍDEK KOMUNIKACÍ – dílčí část 1.
Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky jsou:
- kamerové prohlídky kanalizací a kontrola jejich stavebního stavu v rámci hlavních prohlídek komunikací.

2. KAMEROVÉ PROHLÍDKY ULIČNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ PŘÍPOJEK PŘED STAVBOU – dílčí část 2.
Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky jsou:
- kamerové prohlídky uličních vpustí včetně přípojek před stavbou.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených návrzích textu rámcových dohod o poskytování služeb a jejich přílohách.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo všechny dílčí části veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené dílčí části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy