Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RK - ULICE BAYEROVA - OPRAVA KOMUNIKACE
Odesílatel Jitka Smutná
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2018 12:32:57
Předmět Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Příloha č. 2 ZD_Návrh smlouvy.docx (54.22 KB)
- Vysvětlení a doplnění ZD č. 1.pdf (181.88 KB)