Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka asfaltových směsí - rámcová dohoda
nadlimitní Příjem nabídek 13.01.2022 15.02.2022 09:00
Dodání betonových výrobků – rámcová dohoda
nadlimitní Hodnocení 06.12.2021 10.01.2022 09:00
Nákladní vozidla včetně nástaveb pro údržbu komunikací
nadlimitní Hodnocení 15.11.2021 14.01.2022 09:00
Dodávky užitkových automobilů včetně servisních služeb
nadlimitní Hodnocení 12.11.2021 04.01.2022 09:00
Zajištění služeb v rámci čištění odvodňovacích systémů, kontrol UV a přípojek a kamerových prohlídek kanalizací - rámcové dohody 2022
nadlimitní Zadáno 12.11.2021 13.12.2021 09:00
OPRAVY UV V BRNĚ 2021
podlimitní Zadáno 10.11.2021 29.11.2021 09:00
Opravy odvodnění - rámcové dohody 2022
podlimitní Zadáno 09.11.2021 26.11.2021 09:00
DODÁVKY HMOT PRO VDZ – ROZPOUŠTĚDLOVÁ BARVA BÍLÁ, NE VODOU ŘEDITELNÁ, S DODATEČNÝM POSYPEM II.
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 12.11.2021 09:00
Čištění odvodňovacích systémů - seznam 2021
podlimitní Zadáno 03.09.2021 21.09.2021 09:00
Opravy UV 2021
podlimitní Zadáno 23.07.2021 10.08.2021 09:00
Přípravné práce - rámcová dohoda 2022
podlimitní Zadáno 23.07.2021 11.08.2021 09:00
Ulice Černovičky - rekonstrukce komunikace
podlimitní Zadáno 22.07.2021 04.10.2021 09:00
Opravy UV ražbou – seznam 2021
podlimitní Zadáno 15.07.2021 03.08.2021 09:00
Dodávky betonových svodidel – rámcová dohoda
podlimitní Zadáno 13.07.2021 02.08.2021 09:00
Oprava spár a trhlin v živičném povrchu – rámcová dohoda 2022
podlimitní Zadáno 25.06.2021 16.07.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››