Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
DODÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU – RÁMCOVÁ DOHODA
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.10.2020 11.11.2020 09:00
Bystrc, MÚK Kamenolom
podlimitní Hodnocení 21.09.2020 09.10.2020 09:00
Dodávka vysokozdvižné plošiny
podlimitní Hodnocení 15.09.2020 15.10.2020 09:00
Výstavba nové trafostanice na Masné
podlimitní Hodnocení 09.09.2020 25.09.2020 09:00
Zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed - lokalita Veveří-Trnitá
podlimitní Vyhodnoceno 03.09.2020 21.09.2020 09:00
PŘEVZETÍ A VYUŽITÍ STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ
podlimitní Vyhodnoceno 31.07.2020 19.08.2020 09:00
všechny zakázky