Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ŠÁMALOVA - POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM
podlimitní Prokazování kvalifikace 28.05.2024 19.06.2024 09:00
Dodávka nákladního vozidla s nástavbou nosič kontejnerů a hydraulického ramene
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2024 18.06.2024 09:00
Profylaktický servis a údržba strojně technologických částí APS PD Kopečná - rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2024 03.06.2024 09:00
Služby operativního leasingu osobních vozidel
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 09.07.2024 09:00
Dodávka posypové soli
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 01.07.2024 09:00
Projektová dokumentace pro výstavbu kamerových bodů MČ Brno Maloměřice/Obřany, MČ Komín a MČ Brno Jundrov - rozšíření městského kamerového dohledového systému - MKDS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2024 09.05.2024 09:00
RK Křižovatka SSZ Billa Maloměřice - křižovatka Obřanská-Wágnerova
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 21.06.2024 09:00
Servis, revize a opravy Městského kamerového dohledového systému
nadlimitní Hodnocení 17.04.2024 20.05.2024 10:00
JUNDROVSKÝ MOST – DÚSP, PDPS, AD
nadlimitní Hodnocení 08.04.2024 21.05.2024 09:00
Dodávka motorové nafty
nadlimitní Hodnocení 02.04.2024 07.05.2024 09:00
Čištění a kontroly objektů odvodnění (dílčí části) - RD 2024
nadlimitní Hodnocení 02.04.2024 03.05.2024 09:00
Trtílkova – příjezdová cesta k Domu pro Julii
podlimitní Hodnocení 08.03.2024 04.06.2024 10:00
Oprava chodníků na ulici Gajdošova
podlimitní Vyhodnoceno 07.03.2024 30.05.2024 09:00
Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně
nadlimitní Hodnocení 14.06.2023 13.05.2024 10:00
Služby operativního leasingu osobních vozidel
nadlimitní Hodnocení 11.04.2023 29.05.2023 09:00
všechny zakázky