Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VÝSTAVBA KAMEROVÉHO BODU OBJEKT ORLÍ 15 A VÝSTAVBA KAMEROVÉHO BODU MČ LÍŠEŇ TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA JÍROVA – ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU-MKDS
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2022 17.10.2022 09:00
Černohorská II - chodník úsek Příjezdová - Jezerůvky
podlimitní Prokazování kvalifikace 21.09.2022 24.10.2022 09:00
OPRAVY UV RAŽBOU – SEZNAM 2022
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2022 10.10.2022 09:00
Servis, revize a opravy městského kamerového dohledového systému
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 19.10.2022 09:00
Čištění odvod. systémů - seznam 2022
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 04.10.2022 09:00
Nákup mobilních telefonů
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 03.10.2022 09:00
ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ MKDS – NEXSAN, APLIKACE PRO VYUŽÍVÁNÍ MAPOVÝCH PODKLADŮ SMB V GSC
podlimitní Hodnocení 05.09.2022 21.09.2022 09:00
VÝSTAVBA KAMEROVÝCH BODŮ MČ BRNO LÍŠEŇ I. ETAPA – ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU - MKDS
podlimitní Hodnocení 01.08.2022 18.08.2022 09:00
ZASTÁVKA ZÁMECKÁ
podlimitní Hodnocení kvalifikace 22.07.2022 29.08.2022 10:00
Zajištění letní a zimní údržby komunikací na území statutárního města Brna
nadlimitní Vyhodnoceno 22.07.2022 23.09.2022 09:00
ŘEZÁČOVA – ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ
podlimitní Vyhodnoceno 21.07.2022 13.09.2022 09:00
Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
podlimitní Vyhodnoceno 24.06.2022 21.09.2022 09:00
Parkoviště na ulici Labská
podlimitní Vyhodnoceno 23.05.2022 08.08.2022 09:00
všechny zakázky