Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákladní vozidla včetně nástaveb pro údržbu komunikací
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2021 20.12.2021 09:00
Zajištění služeb v rámci čištění odvodňovacích systémů, kontrol UV a přípojek a kamerových prohlídek kanalizací - rámcové dohody 2022
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 13.12.2021 09:00
Dodávky užitkových automobilů včetně servisních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 04.01.2022 09:00
OPRAVY UV V BRNĚ 2021
podlimitní Hodnocení 10.11.2021 29.11.2021 09:00
Opravy odvodnění - rámcové dohody 2022
podlimitní Hodnocení 09.11.2021 26.11.2021 09:00
Dodávky a služby pneuservisu - rámcová dohoda
podlimitní Hodnocení 02.11.2021 19.11.2021 09:00
DODÁVKY HMOT PRO VDZ – ROZPOUŠTĚDLOVÁ BARVA BÍLÁ, NE VODOU ŘEDITELNÁ, S DODATEČNÝM POSYPEM II.
nadlimitní Hodnocení 04.10.2021 12.11.2021 09:00
Dodávky betonových svodidel – rámcová dohoda
podlimitní Vyhodnoceno 13.07.2021 02.08.2021 09:00
Úklidové práce v objektech BKOM - rámcové dohody
nadlimitní Vyhodnoceno 31.05.2021 18.08.2021 09:00
všechny zakázky