Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Křižovatka Trnkova - Novolíšeňská
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2019 29.04.2019 09:00
Jazykové kurzy
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 05.04.2019 16.04.2019 08:00
Servis a dodávka ND na mechanismy Schmidt, Faun, Unimog
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2019 24.04.2019 09:00
Dodávky užitkových automobilů včetně servisních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 25.04.2019 09:00
Dodávky osobních automobilů včetně servisních služeb - rámcová smlouva
nadlimitní Hodnocení 13.03.2019 16.04.2019 09:00
DODÁVKA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU
podlimitní Vyhodnoceno 27.02.2019 18.03.2019 09:00
RK – VNITROBLOK KOUNICOVA – TÁBOR – POD KAŠTANY
podlimitní Vyhodnoceno 18.12.2018 14.03.2019 09:00
Zavádění C-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci C-ROADS CZ DT2)
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2018 04.09.2018 08:00
všechny zakázky