Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - Palackého náměstí
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2019 10.06.2019 09:00
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - Vídeňská, obslužná komunikace
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2019 07.06.2019 08:00
Dodávky výpočetní techniky (hardware, software) - rámcová smlouva
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2019 06.06.2019 09:00
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – VRBÍ obnova obslužné komunikace
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2019 05.06.2019 09:00
Opravy SSZ a jejich příslušenství po dopravních nehodách - rámcová smlouva
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2019 31.05.2019 09:00
MÚK MORAVANSKÁ
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2019 28.05.2019 09:00
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - PFLEGROVÁ
podlimitní Prokazování kvalifikace 29.04.2019 27.05.2019 08:00
Dodávka vysokozdvižné plošiny
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2019 29.05.2019 09:00
Křižovatka Trnkova - Novolíšeňská
podlimitní Hodnocení 09.04.2019 29.04.2019 09:00
Jazykové kurzy
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 05.04.2019 16.04.2019 08:00
Dodávky užitkových automobilů včetně servisních služeb
nadlimitní Hodnocení 20.03.2019 25.04.2019 09:00
Dodávky osobních automobilů včetně servisních služeb - rámcová smlouva
nadlimitní Hodnocení 13.03.2019 16.04.2019 09:00
Zavádění C-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci C-ROADS CZ DT2)
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2018 04.09.2018 08:00
všechny zakázky