Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis, revize a opravy Městského kamerového dohledového systému
nadlimitní Příjem nabídek 17.04.2024 20.05.2024 10:00
Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů II
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 25.04.2024 09:00
JUNDROVSKÝ MOST – DÚSP, PDPS, AD
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 21.05.2024 09:00
Dodávka motorové nafty
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 07.05.2024 09:00
Čištění a kontroly objektů odvodnění (dílčí části) - RD 2024
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 03.05.2024 09:00
Převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odpadů
podlimitní Hodnocení 13.03.2024 11.04.2024 09:00
Trtílkova – příjezdová cesta k Domu pro Julii
podlimitní Hodnocení kvalifikace 08.03.2024 03.04.2024 09:00
Oprava chodníků na ulici Gajdošova
podlimitní Hodnocení kvalifikace 07.03.2024 02.04.2024 09:00
Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení
nadlimitní Hodnocení 06.03.2024 17.04.2024 09:00
Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů
podlimitní Hodnocení 26.02.2024 13.03.2024 09:00
Oprava komunikace Táborského nábřeží
podlimitní Příjem nabídek 22.01.2024 25.04.2024 09:00
Servis a údržba Tramvajový tunel Osová Kampus
nadlimitní Vyhodnoceno 27.10.2023 09.01.2024 09:00
Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2023 11.05.2024 10:00
Služby operativního leasingu osobních vozidel
nadlimitní Hodnocení 11.04.2023 29.05.2023 09:00
Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2022 15.11.2022 09:00
všechny zakázky