Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup komponentů a náhradních dílů Městského kamerového dohledového systému
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2023 16.10.2023 09:00
Servisní služby osobních automobilů Škoda
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2023 16.10.2023 09:00
Výstavba nové technologické místnosti serverovny v areálu BKOM, a.s. - Masná
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2023 13.10.2023 09:00
Servis vozidel BUCHER, Aebi
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 18.09.2023 07:30
Dodávky a služby pneuservisu - rámcová dohoda
podlimitní Hodnocení 23.08.2023 08.09.2023 09:00
Servis závorové technologie CROSS - rámcová smlouva
podlimitní Hodnocení 18.08.2023 05.09.2023 09:00
Profylaktický servis závorové technologie Designa - rámcová smlouva
podlimitní Hodnocení 18.08.2023 05.09.2023 09:00
DODÁVKA POHOTOVOSTNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY, FURGON II.
podlimitní Vyhodnoceno 09.08.2023 28.08.2023 09:00
Rekonstrukce a výměna VZT - pracoviště CTD Renneská
nadlimitní Hodnocení 02.08.2023 19.09.2023 09:00
Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část X.
nadlimitní Vyhodnoceno 01.08.2023 01.09.2023 09:00
Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část VI.
nadlimitní Vyhodnoceno 26.07.2023 28.08.2023 09:00
Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část XIII.
nadlimitní Vyhodnoceno 26.07.2023 28.08.2023 09:00
Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně
nadlimitní Prokazování kvalifikace 14.06.2023 11.10.2023 10:00
Služby operativního leasingu osobních vozidel
nadlimitní Hodnocení 11.04.2023 29.05.2023 09:00
Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2022 15.11.2022 09:00
všechny zakázky