Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
CYKLISTICKÁ TRASA ÚDOLÍM PONÁVKY – 2. ETAPA: TŘ. KPT. JAROŠE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DÚR, DSP/PDPS, IČ, AD
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.07.2019 25.07.2019 08:00
Opravy detektorů a detekčních smyček zařízení SSZ - rámcová smlouva
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2019 31.07.2019 09:00
Servis a dodávka ND na mechanismy Schmidt, Faun, Unimog
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2019 22.07.2019 09:00
Opravy SSZ a jejich příslušenství po dopravních nehodách - rámcová smlouva (II.)
podlimitní Hodnocení 06.06.2019 24.06.2019 09:00
RK MOST BERNÁČKOVA
podlimitní Vyhodnoceno 29.05.2019 19.06.2019 09:00
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - Palackého náměstí
podlimitní Vyhodnoceno 23.05.2019 10.06.2019 09:00
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - Vídeňská, obslužná komunikace
podlimitní Hodnocení 22.05.2019 13.06.2019 09:00
Dodávky výpočetní techniky (hardware, software) - rámcová smlouva
podlimitní Hodnocení 21.05.2019 06.06.2019 09:00
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – VRBÍ obnova obslužné komunikace
podlimitní Vyhodnoceno 20.05.2019 17.06.2019 09:00
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - PFLEGROVÁ
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2019 24.07.2019 09:00
Dodávka vysokozdvižné plošiny
podlimitní Hodnocení 25.04.2019 29.05.2019 09:00
Zavádění C-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci C-ROADS CZ DT2)
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2018 04.09.2018 08:00
všechny zakázky