Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění havarijních závad po zimě - rámcové dohody 2022
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2021 07.07.2021 09:00
MSKP – Etapa 2 – projektová dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2021 14.07.2021 09:00
Opravy kaveren a související práce - rámcová dohoda 2022
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2021 19.07.2021 09:00
Dodávka vozidel s alternativním pohonem II.
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 08.07.2021 09:00
Úklidové práce v objektech BKOM - rámcové dohody
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2021 14.07.2021 09:00
Dodávka 3 ks nových nepoužitých nákladních vozidel vč. komunálních nástaveb samosběrného zametadla, sypače a čelně neseného pluhu – rámcová dohoda
nadlimitní Příjem nabídek 25.05.2021 07.07.2021 09:00
Ulice Návrší Svobody – úprava zastávky MHD Výletní
podlimitní Vyhodnoceno 20.05.2021 07.06.2021 09:00
Dodávka vysokozdvižné plošiny
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2021 29.06.2021 09:00
Nákup komponentů a náhradních dílů Městského kamerového dohledového systému - rámcová dohoda
podlimitní Vyhodnoceno 13.05.2021 31.05.2021 09:00
Zajištění dopravně inženýrských opatření a realizace přechodného dopravního značení – rámcová dohoda
podlimitní Vyhodnoceno 13.05.2021 01.06.2021 09:00
MSKP – Etapa 1 – projektová dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru
nadlimitní Hodnocení 03.05.2021 07.06.2021 09:00
Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno – Štýřice, katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8“
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 22.06.2021 09:00
DODÁVKA SILNIČNÍCH VOZIDEL S ALTERNATIVNÍM POHONEM
nadlimitní Vyhodnoceno 30.03.2021 10.05.2021 09:00
všechny zakázky