Veřejné zakázky společnosti Brněnské komunikace a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Brněnské komunikace a.s.
IČO: 60733098
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – Dokumentace pro územní rozhodnutí parkovišť a zpevněných ploch
podlimitní Hodnocení 11.09.2019 07.10.2019 09:00
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM (MFSKC)- KŘIŽOVATKA 4. BRÁNA BVV – DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 29.10.2019 09:00
CHODNÍK MOKRÁ HORA - JEHNICE
podlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 06.11.2019 09:00
Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích
podlimitní Vyhodnoceno 09.09.2019 26.09.2019 09:00
Zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed - lokalita Veveří-Trnitá
podlimitní Vyhodnoceno 05.09.2019 23.09.2019 09:00
Dodávka posypové soli s protispékací přísadou - rámcová smlouva
nadlimitní Vyhodnoceno 02.08.2019 05.09.2019 09:00
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – zastávka Krematorium
podlimitní Vyhodnoceno 24.07.2019 11.09.2019 09:00
Komplexní servis nákladních vozidel – rámcová smlouva
nadlimitní Hodnocení 22.07.2019 23.09.2019 09:00
MÚK MORAVANSKÁ
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2019 21.08.2019 09:00
Zavádění C-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci C-ROADS CZ DT2)
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2018 04.09.2018 08:00
všechny zakázky