Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPRAVY UV RAŽBOU – SEZNAM 2022
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2022 10.10.2022 09:00
Servis, revize a opravy městského kamerového dohledového systému
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 19.10.2022 09:00
Čištění odvod. systémů - seznam 2022
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 04.10.2022 09:00
Nákup mobilních telefonů
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 03.10.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016