Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Převzetí a využití výkopové zeminy – rámcová dohoda
podlimitní Zadáno 23.02.2021 12.03.2021 09:00
Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů – rámcová dohoda
podlimitní Zadáno 16.02.2021 05.03.2021 09:00
Rekonstrukce ulice Lazaretní
podlimitní Zadáno 10.02.2021 10.03.2021 09:00
DODÁVKY MATERIÁLU PRO SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – RÁMCOVÁ DOHODA
nadlimitní Zadáno 10.02.2021 15.03.2021 09:00
Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s. Renneská třída 1a
podlimitní Zadáno 05.02.2021 24.02.2021 09:00
Ulice Pastrnkova - oprava komunikace II. etapa
podlimitní Zadáno 05.02.2021 03.03.2021 09:00
Servis, revize a opravy Městského kamerového dohledového systému – rámcová dohoda
podlimitní Zadáno 23.12.2020 15.01.2021 09:00
Opravy dlážděných povrchů - rámcové dohody 2021
podlimitní Zadáno 10.12.2020 29.01.2021 09:00
Opravy kaveren a související práce - rámcová dohoda 2021
podlimitní Zadáno 01.12.2020 07.01.2021 09:00
Opravy odvodnění - rámcové dohody 2021
podlimitní Zadáno 01.12.2020 17.12.2020 09:00
Odstranění havarijních závad po zimě - rámcové dohody 2021
podlimitní Zadáno 23.11.2020 09.12.2020 09:00
Opravy komunikací - rámcové dohody 2021
podlimitní Zadáno 23.11.2020 09.12.2020 09:00
Přípravné a pomocné práce - rámcové dohody 2021
podlimitní Zadáno 10.11.2020 30.11.2020 09:00
DODÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU – RÁMCOVÁ DOHODA
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2020 11.11.2020 09:00
Bystrc, MÚK Kamenolom
podlimitní Zadáno 21.09.2020 09.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››