Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
CYKLOTRASA ČERVENÝ MLÝN – MYSLÍNOVA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.
podlimitní Zadáno 07.06.2022 23.06.2022 09:00
Parkoviště na ulici Labská
podlimitní Zadáno 23.05.2022 08.08.2022 09:00
Dodávky a služby pneuservisu - rámcová dohoda III
podlimitní Zadáno 23.05.2022 09.06.2022 09:00
FVE Renneská, etapa I
podlimitní Zadáno 19.05.2022 08.06.2022 09:00
Cyklotrasa část Podstránská – Holzova, projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 27.05.2022 07:30
Cyklotrasa údolím Ponávky, úsek Podhájí - Karásek, projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 27.05.2022 07:30
Cyklotrasa úsek „B“ rozšíření sběrné komunikace, projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 27.05.2022 07:30
DODÁVKA SMYKEM ŘÍZENÉHO NAKLADAČE
podlimitní Zadáno 13.05.2022 02.06.2022 09:00
Nákup komponentů a náhradních dílů městského kamerového dohledového systému – rámcová dohoda
nadlimitní Zadáno 12.05.2022 11.07.2022 09:00
Dodávky hmot pro VDZ - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem a dvoukomponentní plast červené barvy, s dodatečným posypem - rámcové dohody
nadlimitní Zadáno 03.05.2022 07.06.2022 09:00
DODÁVKA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
nadlimitní Zadáno 27.04.2022 03.05.2022 09:00
Výstavba kamerových bodů MČ Brno Černovice – rozšíření městského kamerového dohledového systému - MKDS
podlimitní Zadáno 27.04.2022 16.05.2022 09:00
Samosběrný zametací stroj pro čištění komunikací a chodníků
nadlimitní Zadáno 26.04.2022 24.05.2022 09:00
Dodávka nového tahače 6 x 4
podlimitní Zadáno 22.04.2022 26.05.2022 09:00
Dodávka finišeru pro pokládku živičných (asfaltových) ploch
nadlimitní Zadáno 22.04.2022 13.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››