Veřejná zakázka: Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 537
Systémové číslo: P24V00000032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.04.2024
Nabídku podat do: 25.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů, a to dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). S odpady musí být nakládáno dle § 3 zákona o odpadech v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tzn. musí být přednostně recyklovány a dle § 13 zákona o odpadech předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.

Odpady, které jsou předmětem této veřejné zakázky vznikají při opravách a údržbě dopravních komunikací a jejich příslušenství.

Doprava do stacionárního zařízení pro nakládání s odpady není předmětem této veřejné zakázky, tu si zabezpečuje zadavatel vlastním vozovým parkem. Z tohoto důvodu s ohledem na environmentální odpovědnost zadavatele je stanovena maximální povolená dojezdová vzdálenost (doba) do provozovny zadavatele na adrese Masná 7, 602 00 Brno, a to na max 30 min jízdy nákladním vozidlem nad 12,5 t. Podrobně je tato podmínka vymezena v čl. XII této zadávací dokumentace.

Podrobnější specifikace je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy