Veřejná zakázka: Dodávka posypové soli

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 545
Systémové číslo: P24V00000040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-023042
Datum zahájení: 20.05.2024
Nabídku podat do: 01.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka posypové soli
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli pro zimní období 2024/2025 včetně dopravy na provozovnu Masná 7, Brno.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části následovně:

Dílčí část č. 1:
Letní předzásobení
Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypové soli v rámci letního předzásobení, které budou dodávány nejpozději do 31.10.2024. Předpokládaný odběr je 7000 tun.

Dílčí část č. 2:
Zimní zásobení
Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypové soli v rámci zimního zásobení. Předpokládaný odběr je 3 000 tun.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě dílčí části veřejné zakázky.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených textech rámcových dohod o koupi.

Účastník není oprávněn dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.
Podrobnější specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy