Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přípravné a pomocné práce - rámcové dohody 2021
Odesílatel Helena Olivová
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2020 09:59:03
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky.


Přílohy
- Výzva.pdf (670.85 KB)