Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přípravné a pomocné práce - rámcové dohody 2021
Odesílatel Helena Olivová
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2020 12:04:37
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (235.73 KB)