Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odstranění havarijních závad po zimě - rámcové dohody 2021
Odesílatel Monika Kokešová
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2020 10:24:54
Předmět Výzva

Vážení,
dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky k uvedené veřejné zakázce.


Přílohy
- Výzva.pdf (947.05 KB)