Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opravy kaveren a související práce - rámcová dohoda 2022
Odesílatel Helena Olivová
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2021 12:47:08
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 1.pdf (205.40 KB)