Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Opravy komunikací - rámcové dohody 2022
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2021 14:34:45
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, tímto vás vyzýváme k podání nabídky.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_opr.komunikací.pdf (253.05 KB)