Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Opravy dlážděných povrchů - rámcové dohody 2022
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2021 16:10:24
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, tímto vás vyzýváme k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_opr.dlážděných povrchů.pdf (254.91 KB)