Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava spár a trhlin v živičném povrchu – rámcová dohoda 2022
Odesílatel Helena Olivová
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2021 12:19:52
Předmět Výzva

Vážení,
dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky k uvedené veřejné zakázce.

Za předložení nabídky předem děkujeme.

Mgr. Helena Olivová


Přílohy
- Výzva.pdf (256.16 KB)