Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba komunikací technologií tlaková vysprávka a EKZ– rámcová dohoda 2022
Odesílatel Helena Olivová
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 12:28:16
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Mgr. Helena Olivová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (237.91 KB)
- Zadávací dokumentace_po vysvětlení ZD č.1.pdf (342.52 KB)