Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava spár a trhlin v živičném povrchu – rámcová dohoda 2022
Odesílatel Helena Olivová
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2021 08:39:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Mgr. Helena Olivová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (242.76 KB)
- Zadávací dokumentace_po vysvětlení ZD č. 1.pdf (372.05 KB)