Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DODÁVKA SMYKEM ŘÍZENÉHO NAKLADAČE
Odesílatel Veronika Rušková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2022 14:53:47
Předmět Výzva

Vážení,

dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky k uvedené veřejné zakázce.

Za předložení nabídky předem děkujeme.

Mgr. Veronika Rušková


Přílohy
- Výzva.pdf (256.80 KB)