Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
Odesílatel Ondřej Pleva
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2022 13:54:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 - informace

Vážené dámy a pánové,

v příloze posíláme informaci o zpracování vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci.

S pozdravem
JUDr. Ondřej Pleva


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 2 - info.pdf (191.98 KB)