Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
Odesílatel Ondřej Pleva
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2022 16:39:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Vážené dámy a pánové,

v příloze posíláme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 4 s přílohami.

S pozdravem
JUDr. Ondřej Pleva


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 4.pdf (587.73 KB)
- Zadávací dokumentace_po Vysvětlení a změně ZD č. 4.pdf (469.25 KB)
- Příloha č. 4 ZD _Podklady včetně položkového rozpočtu_po Vysvětlení a změně ZD č. 4.part1.rar (40.00 MB)
- Příloha č. 4 ZD _Podklady včetně položkového rozpočtu_po Vysvětlení a změně ZD č. 4.part2.rar (40.00 MB)
- Příloha č. 4 ZD _Podklady včetně položkového rozpočtu_po Vysvětlení a změně ZD č. 4.part3.rar (22.80 MB)