Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
Odesílatel Helena Olivová
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2022 14:58:23
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vážení,

zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Mgr. Helena Olivová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5.pdf (197.63 KB)