Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZASTÁVKA ZÁMECKÁ
Odesílatel Jan Sedláček
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2022 16:53:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. I

Vážení,

tímto Vám v zastoupení zadavatele poskytujeme Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. I.

S pozdravem

za Brněnské komunikace a.s.
v. z. Mgr. Jan Sedláček, advokát


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 1.pdf (252.63 KB)
- 01.4. Příloha č. 3 ZD_PD a položkový rozpočet ke dni 03.08.2022.rar (9.66 MB)