Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
Odesílatel Ondřej Pleva
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2022 12:48:01
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Vážené dámy a pánové,

v příloze posíláme vysvětlení ZD č. 15.

S pozdravem
JUDr. Ondřej Pleva


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 15.pdf (370.30 KB)