Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ŘEZÁČOVA – ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2022 08:21:04
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (260.74 KB)
- SP_Řezáčova_po vysvětlení ZD č. 2.xlsx (558.39 KB)