Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
Odesílatel Ondřej Pleva
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2022 15:22:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 17

Vážené dámy a pánové,

v příloze posíláme vysvětlení a změnu ZD č. 17 včetně příloh.

S pozdravem
JUDr. Ondřej Pleva


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 17.pdf (333.09 KB)
- Zadávací dokumentace_po Vysvětlení a změně ZD č. 17.pdf (469.42 KB)
- Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po Vysvětlení a změně ZD č. 17.part1.rar (40.00 MB)
- Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po Vysvětlení a změně ZD č. 17.part2.rar (40.00 MB)
- Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po Vysvětlení a změně ZD č. 17.part3.rar (22.76 MB)