Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba komunikací technologií tlaková vysprávka a EKZ - rámcová dohoda 2023
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2022 09:45:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den vážení dodavatelé,
tímto vám zasíláme Výzvu k podání nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky.


Přílohy
- Výzva.pdf (249.00 KB)