Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava spár a trhlin v živičném povrchu - rámcová dohoda 2023
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2022 09:46:20
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky.


Přílohy
- Výzva_RD 2023_OPR spár a trhlin.pdf (318.48 KB)