Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Západní brána - propojení Jihlavská-Labská
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2022 11:07:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé,
zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení ZD č. 1, které vydává na základě žádosti dodavatele.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (1.29 MB)