Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Lokální opravy dlážděných povrchů - rámcové dohody 2023
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.12.2022 14:08:00
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, tímto vás vyzýváme k podání nabídky.


Přílohy
- Výzva_RD 2023_OPR dlážděných povrchů.pdf (322.00 KB)