Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vysokozdvižné plošiny
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2019 13:15:59
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace dle textu v přílohách.


Přílohy
- Vysvětlení, změna a doplnění ZD č.1.pdf (260.98 KB)
- Příloha č. 6 ZD_Návrh smlouvy_po vysvětlení č.1.docx (33.18 KB)