Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování energetického auditu BKOM, a.s.
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2023 14:34:30
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, tímto vás vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce dle uveřejněných příloh a zadávací dokumentace.


Přílohy
- Zadávací dokumentace_Energetický audit.pdf (413.02 KB)