Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - Vídeňská, obslužná komunikace
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2019 08:41:36
Předmět Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna ZD dle příloh.


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č.1.pdf (246.14 KB)
- Příloha č. 7 ZD_Položkový rozpočet_po Vysvětlení ZD č.1.xls (77.00 KB)