Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Opravy odvodnění - rámcové dohody 2024
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2023 09:40:30
Předmět Výzva

Vážení, tímto vás vyzýváme k podání nabídky k výše nadepsané veřejné zakázce.


Přílohy
- 01_Výzva k podání nabídky.pdf (264.67 KB)