Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opravy odvodnění - rámcové dohody 2024
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.10.2023 10:10:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

v příloze zasíláme Vysvětlení a změnu ZD č. 1 včetně souvisejících příloh.

S pozdravem
Ing. Bc. Václav Ostrovský


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (220.31 KB)
- Příloha č. 4 ZD_část 1_Opravy havarijních UV, po vysvětlení, aktual. verze k 2.10.2023.xls (73.50 KB)
- Příloha č. 4 ZD_část 2_Opravy havarijních stavů odvod.systémů, po vysvětlení, aktual. verze k 2.10.2023.xls (68.50 KB)
- Příloha č. 4 ZD_část 3_Opravy UV metodou ražby, po vysvětlení, aktual. verze k 2.10.2023.xls (42.50 KB)