Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opravy odvodnění - rámcové dohody 2024
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.10.2023 11:18:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

v příloze zasíláme Vysvětlení a změnu ZD č. 2 včetně související přílohy.

S pozdravem
Ing. Bc. Václav Ostrovský


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (274.91 KB)
- Příloha č. 4 ZD_část 1_Opravy havarijních UV, po vysvětlení č. 2, aktual. verze k 3.10.2023.xls (67.50 KB)