Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava UV klasickým výkopem na ulicích dle předloženého seznamu
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2023 15:48:58
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k výše nadepsané veřejné zakázce.


Přílohy
- Výzva_UV klasickým výkopem.pdf (320.34 KB)