Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Lokální opravy dlážděných povrchů - rámcové dohody 2024
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.11.2023 08:32:14
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k výše nadepsané veřejné zakázce.


Přílohy
- Výzva_Lokální OPR dlážděných povrchů.pdf (365.94 KB)