Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Opravy kaveren a související práce - rámcová dohoda 2024
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 16:11:36
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky.


Přílohy
- Výzva_Oprava kaveren.pdf (320.24 KB)