Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava spár a trhlin v živičném povrchu - rámcová dohoda 2024
Odesílatel Blanka Kořínková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2023 13:42:29
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce.

Za předložení nabídky předem děkujeme.

S pozdravem


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_oprava spár a trhlin.pdf (264.86 KB)
- Zadávací dokumentace_oprava spár a trhlin.pdf (346.45 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky.doc (44.00 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení zákl. kval..doc (48.00 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Konsolidované ČP.doc (47.00 KB)
- Příloha č. 4 ZD - Čestné prohlášení dle nařízení Rady EU.docx (24.59 KB)
- Příloha č. 5 ZD - RDoD_oprava spár a trhlin.docx (64.14 KB)
- Příloha č. 1 RDoD_položkový rozpočet.xls (39.00 KB)