Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2018 11:08:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě dotazů zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Zadávací dokumentace po DI.pdf (621.25 KB)
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (398.28 KB)