Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servis a údržba I/42 Brno VMO Žabovřeská Tramvajový tunel
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2023 12:04:14
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 3.pdf (297.06 KB)
- Příloha č. 6 ZD_Soupis karet údržby a servisních úkonů(2)_opr_1.12.xlsx (49.20 KB)