Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka osobních vozidel M1
Odesílatel Blanka Kořínková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2023 14:43:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 1_M1.pdf (227.23 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Kupní smlouva - dodávka osobních vozidel M1_po vysvětlení a změně ZD č.1.docx (49.03 KB)