Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Servisní podpora C-ITS Brno
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2023 12:17:29
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k výše nadepsané veřejné zakázce dle výzvy v příloze.


Přílohy
- Výzva_C-ITS.pdf (331.22 KB)