Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Lokální opravy výtluků na komunikacích - rámcové smlouvy 2024 (dílčí části)
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2024 11:55:13
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k této veřejné zakázce.


Přílohy
- 00_Výzva_Lokální opravy výtluků na komunikacích - rámcové dohody 2024 (2 části).pdf (252.65 KB)