Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odpadů
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2024 16:29:35
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, tímto vás vyzýváme k podání nabídky k výše nadepsané veřejné zakázce.


Přílohy
- Výzva_k podání nabídky.pdf (390.24 KB)