Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava komunikace Táborského nábřeží
Odesílatel Blanka Kořínková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2024 07:37:46
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 2.


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 2.pdf (244.92 KB)
- Zadávací dokumentace_oprava komunikace Táborského nábřeží - po vysvětlení a změně č. 2.pdf (339.33 KB)
- Výzva k podání nabídky_Oprava komunikace Táborského nábřeží - po vysvětlení a změně č. 2.pdf (250.61 KB)
- Příloha č. 1 sml - položkový rozpočet - po vysvětlení a změně č. 2.xlsx (80.60 KB)