Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přípravné a pomocné práce - rámcové dohody 2020
Odesílatel Helena Olivová
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2019 09:15:29
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky.


Přílohy
- Výzva.pdf (212.75 KB)