Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba silniční zeleně
Odesílatel Veronika Skalická
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2018 11:33:26
Předmět Výzva

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Výzva - podepsaná..pdf (124.75 KB)