Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka motorové nafty - rámcová dohoda
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorové nafty v předpokládaném množství 360 000 litrů za rok. Jednotlivé odběry budou prováděny na základě dílčí písemné objednávky (s předpokládaným množstvím 15 000 litrů/objednávku). Motorová nafta bude dodávána do podzemní nádrže čerpací stanice provozního areálu Brněnských komunikací a.s. na adrese Masná 7, 602 00 Brno.
Zadavatel bude odebírat motorovou naftu dle ČSN EN 590+A1 (65 6506) v klimatických podmínkách mírného klima, v jednotlivých třídách:
- třída B: dodávaná v období od 15. 4. do 30. 9. s filtrovatelností nižší než 0°C;
- třída D: dodávaná v období od 1. 3. do 14. 4. a od 1.10. do 15.11. s filtrovatelností
nižší než -10°C,
- třída F: dodávaná v období od 16. 11. do 28. 2. s filtrovatelností nižší než -20°C).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Milena Bartíková
e-mail: bartikova@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.07.2021 09:00
Datum zahájení: 17.06.2021 09:00